Extreme Foosball MM-kilpailut 24.-26.8.2018 – Osallistumisehdot

Tapahtuman osallistumiseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

1 Yleistä

 1. Hyväksymällä tapahtuman ehdot ymmärrän toimia Urheiluopisto Kisakeskuksen alueella ja tapahtuman aikana kisajärjestäjä Urheiluopisto Kisakeskuksen valtuuttamien ohjeiden mukaan ja vastaan omalle vastuulle kuuluvista velvoitteista näissä ehdoissa määritellyllä tavalla.
 2. Tarvittaessa Urheiluopisto Kisakeskus ja tapahtumaa järjestävä toimikunta antaa lisätietoja kaikesta tapahtumaan kuuluvasta lisäpalvelusta ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta ja muusta tapahtumaan kuuluvasta informaatiosta.

 

2 Osallistujat / Osallistumisrajoitukset

 1. Kilpailu alkaa 08.2018ja päättyy 26.08.2018.
 2. Kilpailuun osallistutaan rekisteröimällä joukkue sähköpostitse osoitteeseen tapahtumat@kisakeskus.fi.
 3. Kilpailuun rekisteröijälle lähetetään rekisteröinnin jälkeen lasku, joka maksetaan kilpailun järjestäjälle annettujen ohjeiden mukaisesti.
 4. Maksettua ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
 5. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 18 vuotta täyttäneet henkilöt.
 6. Jos kilpailija on alle 18 vuotta täyttänyt, hän voi osallistua kisaan vain erityisellä luvalla, jonka kilpailija saa holhoojalta tai valvojalta, joka vastaa kilpailun aikana alle 18 vuotta täyttäneen toiminnasta tapahtuma-alueella.
 7. Tapahtuman aikana Urheiluopisto Kisakeskuksen alueella voi vierailla.
 8. Kaikki tapahtuman aikaiset palvelut ovat muiden vieraiden käytössä järjestelijätoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Urheiluopisto Kisakeskus pitää oikeuden veloittaa kisatapahtuman aikana kaikista lisäpalveluista erillisen korvauksen sekä tapahtumaan kuuluvalta että tapahtumaan kuulumattomalta asiaan kuuluvalla tavalla.
 9. Osallistujat vastaavat kaikista vakuutuksista itse.
 10. Urheiluopisto Kisakeskus ei vastaa tapahtuma-alueella kilpailijan tai vierailijan aiheuttamasta vahingosta, loukkaantumisesta tai kuolemaan johtaneesta tapaturmasta. Kaikissa Urheiluopisto Kisakeskusta koskevissa vahingoissa kilpailija vastaa itse aiheuttamastaan vahingosta. Aiheutetusta vahingosta voidaan käydä sovittelu.
 11. Jokainen kilpailija ymmärtää kilpailuun osallistuessaan omat riskinsä ja tekee omat riskiarvionsa esim. terveydentilastaan ennen kilpailuun osallistumistaan. Urheiluopisto Kisakeskus ei tee eikä varmista kilpaluun osallistujan terveydentilaa tai kuntoa ennen kisaan osallistumista.
 12. Urheiluopisto Kisakeskus pitää huolen, että kisapaikka ja sen lähialueet ovat turvallisia ja tarvittavassa kunnossa kilpailun järjestämistä ajatellen. Kilpailuun osallistuja voi tarpeen tulleen huomauttaa kisajärjestäjälle kisanjärjestämiseen liittyvistä puutteista tai asiattomasta kisatoiminnan valvonnasta.
 13. Urheiluopisto Kisakeskus ei siedä järjestyshäiriöitä. Kaikissa järjestyshäiriöissä Urheiluopisto Kisakeskus ottaa oikeuden poistaa järjestyshäiriötä aiheuttanut kisa-alueelta ja poistaa hänen oikeutensa ottaa osaa kisaan. Tarvittaessa Järjestelytoimikunta voi ottaa yhteyttä viranomaiseen.

 

2 Muuta tietoa

 1. Kilpailu järjestetään Urheiluopisto kisakeskuksen alueella, jonka aikana alueella voi toimia vain Urheiluopisto Kisakeskuksen hyväksymiä liikkeenharjoittajia, jotka ovat neuvotelleet sovitulla tavalla tapahtuman aikaisesta palveluntarjoamisesta. Palveluntarjoajat päättävät itse palvelun laatua, turvallisuutta yms. koskevista perusteista.
 2. Tapahtuma-alueella voi olla myös muita samanaikaisia tapahtumia. Kaikki rinnakkaistapahtumat ja rinnakkaistapahtumissa toimivat liikkeenharjoittajat on hyväksyttävä erikseen Urheiluopisto Kisakeskuksen järjestelytoimikunnan toimesta.
 3. Osallistuminen ja harjoittelu kilpailuajan ulkopuolella on sallittua, mutta tämä ei oikeuta saamaan lisäpisteitä varsinaisessa kilpailussa eikä oikeuta voittoon.
 4. Urheiluopisto kisakeskus vastaa kisatapahtuman aikatauluista ja pitää oikeuden muutoksiin.
 5. Kisatapahtuman aikana kilpailijoista ja tapahtumaan osallistujista voidaan ottaa kuvia, jotka julkaistaan sosiaalisessa mediassa. Kilpailuun ja tapahtumaan osallistuja voi erillisestä pyynnöstä pyytää poistamaan hänestä otettu ja julkaistu kuva tai asettaa pyynnön kisajärjestäjälle, jotta kuvia hänestä ei otettaisi.
 6. Kaikki osallistujatiedot, kuten henkilötiedot käsitellään uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilön yksityisyyttä ja anonymiteettiä kunnioittaen. Osallistuja ja kilpailija suostuu kuitenkin, että hänen nimensä saadaan julkaista tai kuuluttaa tarvittaessa kilpailutapahtuman aikana.