Monikulttuurinen liikunta

Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

”Eri kieltä puhuvien, mutta samoja tarpeita omaavien eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisista on tullut arkipäivää. Viime aikojen uutisotsikointia seuratessa tiedämme, että maailmassa on satoja tuhansia ihmisiä jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa eri syistä, sodista, luonnonmullistuksista ja hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta johtuen.”
Lue lisää artikkelista: Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

– Kirjoittaja Nina Eränpalo on toiminut liikunnanopettajana Urheiluopisto Kisakeskuksessa vuosina 2003-2015.

Come to study as a physical education
peer-instructor at Sports Institute Kisakeskus!

The course is for all those with an
immigrant background living in Finland.

Weekend sessions:
1. 6.-8.10.2017
2. 3.-5.11.2017
3. 26.-28.1.2018
4. 16.-18.3.2018
5. 11.-13.5.2018

Read more

Enrolment for the course: 15.9.2017

or call us by number 019-223 0300

Additional information:
Pauliina Lappalainen
p. 040 456 0922
pauliina.lappalainen@kisakeskus.fi

Tule opiskelemaan liikunnan vertaisohjaajaksi Kisakeskukseen

Koulutus on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille.

Lähiopetus Kisakeskuksessa
1. 6.-8.10.2017
2. 3.-5.11.2017
3. 26.-28.1.2018
4. 16.-18.3.2018
5. 11.-13.5.2018

Lue lisää

Hae koulutukseen 15.9.2017 mennessä

Täytä hakemus sähköisesti tai lähetä vastaavat tiedot Pauliina Lappalaiselle pauliina.lappalainen@kisakeskus.fi

Liikunnan vertaisohjaaja koulutus

 

Liikunnanohjaajakoulutusta maahanmuuttajille – Hakuaika päättyy 10.1.2018

Liikunnanohjauksen perustaitoja – koulutus maahanmuuttajille
Liikunnanohjauksen perustaitoja ja liikunta-alan suomenkielistä sanastoa syventävä koulutus

Koulutus aika 22.1.2018 – 23.5.2018. Koulutus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Lataa tulostettava esite tästä

Monikulttuurinen liikunta Kisakeskuksessa

Liikunnan on todettu edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Se on yksi käyttökelpoisimmista keinoista edistää kotoutumista ja eri kulttuureista tulevien kohtaamista.

Kisakeskuksella on vankka asiantuntemus ja osaaminen monikulttuurisen liikuntakoulutuksen parista; liikunnan vertaisohjaajakoulutusta on järjestetty jo vuodesta 2010 lähtien. Koulutusta on suunnattu mm. maahanmuuttajanaisten, lasten, perheiden ja ikäihmisten ohjaamiseen, luontoliikunnan ohjaamiseen sekä ryhmäohjaustaitojen kehittämiseen. Lisäksi olemme järjestäneet kunto- ja terveysliikunnan kurssitoimintaa perheille ja lapsille.

Hankittua asiantuntemusta monikulttuurisessa liikunnassa hyödynnetään Kisakeskuksessa myös käynnissä olevissa ja tulevissa koulutuksissa, joissa työskennellään niin lasten, perheiden, työikäisten kuin senioreidenkin parissa, maahanamuuttoprosessin kaikissa eri vaiheissa.

Koulutuksissa kantavana voimana on tukea vastuun ottamista omasta  ja läheisten hyvinvoinnista, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tavoitteena on tukea  myös osallistujan yksilöllistä kehitystä ja pyrkimystä kotoutua säilyttäen samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Tutustu alla olevista linkeistä aiempien, jo päättyneiden koulutusten sisältöjen kuvauksiin:

2010-2011 Maahanmuuttajanaisten vertaisohjaajakoulutus

2011-2012 Vertaisohjaajan syventävät opinnot maahanmuuttajille

2012-2013 Monikulttuurinen liikunta ja kotoutuminen

2013-2014 Ikäihmisten vertaisohjaajan opinnot maahanmuuttajille

2014-2015 Luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahanmuuttajille