Monikulttuurinen liikunta

Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

Eri kieltä puhuvien, mutta samoja tarpeita omaavien eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisista on tullut arkipäivää. Viime aikojen uutisotsikointia seuratessa tiedämme, että maailmassa on satoja tuhansia ihmisiä jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa eri syistä, sodista, luonnonmullistuksista ja hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta johtuen. Lue lisää artikkelista: Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

– Kirjoittaja Nina Eränpalo on toiminut liikunnanopettajana Urheiluopisto Kisakeskuksessa vuosina 2003-2015.

Liikunnanohjaajakoulutusta maahanmuuttajille 2017

Liikunnanohjauksen perustaitoja – koulutus maahanmuuttajille
Liikunnanohjauksen perustaitoja ja liikunta-alan suomenkielistä sanastoa syventävä koulutus

Koulutus aika 16.1.2017 – 19.5.2017. Koulutus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna.

LÄHIJAKSOT

  • 16. – 18.1.2017
  • 27.2. – 1.3.2017
  • 27. – 29.3.2017
  • 24. – 26.4.2017
  • 17. – 19.5.2017

KENELLE

  • Koulutus sopii alan opintoihin ja työtehtäviin suuntaaville tai jo liikunta-alalla toimineille, ohjaajille, liikunta-alan vertaisohjaajille tai niille joilla on monen vuoden kokemus liikunta tai urheiluharrastuksen kautta.

KOULUTUS SISÄLTÄÄ

  • Koulutus sisältää lasten, työikäisten, ikääntyvien sekä urheilijoiden opetuskäyttöön hyödynnettäviä liikuntapedagogisia sisältöjä sekä suomen kieltä vahvistavia opintoja.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

  • Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajan valmiuksia hakeutua liikunnan-alan jatkokoulutuksiin ja työtehtäviin sekä syventää liikunnan ohjaamisen taitoja

Koulutusta tuetaan OKM.n opintoseteliavustuksella. Koulutuksen omavastuuosuus on 150 €, joka sisältää lähijaksojen majoituksen, ruokailut, opetuksen ja materiaalit.

HAKUAIKA PÄÄTTYY 11.1.2017

Lataa tulostettava esite tästä

Liikunnanohjauksen perustaidot maahanmuuttajalle 16.1.-19.5.2017

Täytä hakemus sähköisesti tai lähetä vastaavat tiedot Pauliina Lappalaiselle pauliina.lappalainen@kisakeskus.fi

Jos ohjaat liikuntaa, kerro minkälaista liikuntaa, missä, kenelle ja kuinka usein?
Jos sinulla on jokin liikuntaharrastus tai olet kilpaillut jossain lajissa, kerro siitä lisää.
Kerro tässä suomen kielen osaamisestasi tarkemmin, esim. ymmärrän puhetta, osaan puhua, osaan lukea, osaan kirjoittaa...
Kerro tässä englannin kielen osaamisestasi tarkemmin, esim. ymmärrän puhetta, osaan puhua, osaan lukea, osaan kirjoittaa...

Lisätietoja: pauliina.lappalainen@kisakeskus.fi tai puh. 040 – 456 0922

 


 

Monikulttuurinen liikunta Kisakeskuksessa

Liikunnan on todettu edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Se on yksi käyttökelpoisimmista keinoista edistää kotoutumista ja eri kulttuureista tulevien kohtaamista.

Kisakeskuksella on vankka asiantuntemus ja osaaminen monikulttuurisen liikuntakoulutuksen parista; liikunnan vertaisohjaajakoulutusta on järjestetty jo vuodesta 2010 lähtien. Koulutusta on suunnattu mm. maahanmuuttajanaisten, lasten, perheiden ja ikäihmisten ohjaamiseen, luontoliikunnan ohjaamiseen sekä ryhmäohjaustaitojen kehittämiseen. Lisäksi olemme järjestäneet kunto- ja terveysliikunnan kurssitoimintaa perheille ja lapsille.

Hankittua asiantuntemusta monikulttuurisessa liikunnassa hyödynnetään Kisakeskuksessa myös käynnissä olevissa ja tulevissa koulutuksissa, joissa työskennellään niin lasten, perheiden, työikäisten kuin senioreidenkin parissa, maahanamuuttoprosessin kaikissa eri vaiheissa.

Koulutuksissa kantavana voimana on tukea vastuun ottamista omasta  ja läheisten hyvinvoinnista, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tavoitteena on tukea  myös osallistujan yksilöllistä kehitystä ja pyrkimystä kotoutua säilyttäen samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Tutustu alla olevista linkeistä aiempien, jo päättyneiden koulutusten sisältöjen kuvauksiin:

2010-2011 Maahanmuuttajanaisten vertaisohjaajakoulutus

2011-2012 Vertaisohjaajan syventävät opinnot maahanmuuttajille

2012-2013 Monikulttuurinen liikunta ja kotoutuminen

2013-2014 Ikäihmisten vertaisohjaajan opinnot maahanmuuttajille

2014-2015 Luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahanmuuttajille