Monikulttuurinen liikunta

Liikunnanohjauksen perustaitoja – koulutus maahanmuuttajille

Urheiluopisto Kisakeskuksen koulutus on tarkoitettu liikunta-alan työtehtäviin tähtääville tai aiemmin liikunnan parissa toimineille. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajan valmiuksia hakeutua liikunnan alan jatkokoulutuksiin tai alan työtehtäviin ja syventää liikunnanohjaamisen taitoja. Lataa ”Perustaitoja liikunnanohjaukseen” esite.

Liikunta-alaa ja kielitaidon kehittämistä

Koulutus sisältää lasten, työikäisten, ikääntyvien sekä urheilijoiden opetuskäyttöön hyödynnettäviä liikuntapedagogisia sisältöjä sekä suomenkielen osaamista vahvistavia opintoja. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna.

Lähiopetusjaksot Kisiksessä

  • 26.-28.3.2018
  • 23.-25.4.2018
  • 21.-23.5.2018
  • 4.-6.6.2018

Koulutus on maksuton

Koulutus sisältää lähijaksojen majoituksen, ruokailut, opetuksen ja materiaalit. Koulutusta tuetaan OKM:n opintoseteliavustuksella ja se on osallistujille ilmainen.

Täytä hakulomake

Klikkaa ilmoittautumislomakkeeseen

 

Naiset liikkeelle! Hakua-aika 9.3.2018 sakkaa

Koulutus on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille naisille. Opiskelu antaa valmiudet toimia liikunnan vertaisohjaajana esimerkiksi omassa yhteisössä tai erilaisissa seuroissa ja yhdistyksissä. Koulutus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna sisältäen neljä lähijaksoa, jotka ovat viikonloppuisin.

Etäjaksoille suunnitellaan jokaiselle omaan elämäntilanteeseen soveltuvat etätehtävät. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opetuskielenä on selkosuomi. Koulutuksessa opitaan pienryhmän ohjaustaitoja ja tutustutaan monipuolisesti erilaisiin liikuntalajeihin.

Lataa ”Naiset liikkeelle!” -esite.

Lähiopetusjaksot Kisakeskuksessa

  • 23.-25.3.2018
  • 6.-8.4.2018
  • 4.-6.5.2018
  • 8.-10.6.2018

Koulutus on maksuton

Koulutus sisältää lähijaksojen majoituksen, ruokailut, opetuksen ja materiaalit. Koulutusta tuetaan OKM:n opintoseteliavustuksella ja se on osallistujille ilmainen.

Lisätietoja:

Lisätietoja: Pauliina Lappalainen, pauliina.lappalainen@kisakeskus.fi

Hae mukaan ”Naiset liikkeelle!” -koulutukseen

Klikkaa ilmoittautumislomakkeeseen

Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

”Eri kieltä puhuvien, mutta samoja tarpeita omaavien eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisista on tullut arkipäivää. Viime aikojen uutisotsikointia seuratessa tiedämme, että maailmassa on satoja tuhansia ihmisiä jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa eri syistä, sodista, luonnonmullistuksista ja hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta johtuen.”
Lue lisää artikkelista: Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

– Kirjoittaja Nina Eränpalo on toiminut liikunnanopettajana Urheiluopisto Kisakeskuksessa vuosina 2003-2015.

 

Monikulttuurinen liikunta Kisakeskuksessa

Liikunnan on todettu edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Se on yksi käyttökelpoisimmista keinoista edistää kotoutumista ja eri kulttuureista tulevien kohtaamista.

Kisakeskuksella on vankka asiantuntemus ja osaaminen monikulttuurisen liikuntakoulutuksen parista; liikunnan vertaisohjaajakoulutusta on järjestetty jo vuodesta 2010 lähtien. Koulutusta on suunnattu mm. maahanmuuttajanaisten, lasten, perheiden ja ikäihmisten ohjaamiseen, luontoliikunnan ohjaamiseen sekä ryhmäohjaustaitojen kehittämiseen. Lisäksi olemme järjestäneet kunto- ja terveysliikunnan kurssitoimintaa perheille ja lapsille.

Hankittua asiantuntemusta monikulttuurisessa liikunnassa hyödynnetään Kisakeskuksessa myös käynnissä olevissa ja tulevissa koulutuksissa, joissa työskennellään niin lasten, perheiden, työikäisten kuin senioreidenkin parissa, maahanamuuttoprosessin kaikissa eri vaiheissa.

Koulutuksissa kantavana voimana on tukea vastuun ottamista omasta  ja läheisten hyvinvoinnista, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tavoitteena on tukea  myös osallistujan yksilöllistä kehitystä ja pyrkimystä kotoutua säilyttäen samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Tutustu alla olevista linkeistä aiempien, jo päättyneiden koulutusten sisältöjen kuvauksiin:

2010-2011 Maahanmuuttajanaisten vertaisohjaajakoulutus

2011-2012 Vertaisohjaajan syventävät opinnot maahanmuuttajille

2012-2013 Monikulttuurinen liikunta ja kotoutuminen

2013-2014 Ikäihmisten vertaisohjaajan opinnot maahanmuuttajille

2014-2015 Luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahanmuuttajille