Lehdistötiedote 24.8.2018: KISIS RAKENTAA ELINVOIMAA JA UUTTA TYÖTÄ

Kisiksen opintotarjooma laajenee ja uutena käynnistyvät työpajat

toisen asteen oppilaitosten kenttä on historiansa rajuimmassa muutoksessa – KOULUTUKSEN PAINOPISTE SIIRTYY työssä oppimiseen

Lataa lehdistötiedote: Urheiluopisto Kisakeskus uudistuu

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa reagoi muutoksiin ja tarttuu megatrendien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kisis avaa ovensa uuden työn maailmaan, uudistamalla toimintansa ja organisoitumalla uudelleen.

Olemassa olevat palvelut ja tutkinnot alkavat elää osana uutta organisoitumistapaa, joka perustuu uusien työ- ja kuntoutumismahdollisuuksien tunnistamiseen ruoasta, elämyksistä sekä luontoympäristöstä. Ammatillisen koulutuksen painopiste siirtyy työympäristöihin. Näitä työympäristöjä Kisiksessa ovat ennen kaikkea työpajat, jotka mahdollistavat oppimisen, yksilölliset valinnat ja henkilökohtaiset oppimisen polut esimerkiksi osatutkinnoilla.  Kisiksen uudet työpajat ovat myös kuntoutumisen alustoja.

Kisiksen työpajat perustuvat megatrendien tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuten globalisaatioon, digitalisaatioon, ekologisten arvojen vahvistumiseen ja resurssiviisauteen, palveluvaltaistumiseen sekä alustatalouden vahvistumiseen. Kisiksen tähtäimessä on laajeneva, kasvava toiminta, jossa mm.

  • tarjotaan kansainvälisille asiakkaille, myös maahanmuuttajille, kototutumispalveluja ja uuden työn luomisen mahdollisuuksia heidän omien vahvuuksiensa varassa
  • nähdään mahdollisuuksia liikunnan, luonnon ja ruoan uusissa tuotteissa ja palveluissa mm. osatutkintoina ja elämyspalveluina
  • tuodaan ekologisuus ja resurssiviisaus kaikkeen toimintaan painottaen puhdasta ruokaa, vettä ja luontoa
  • avataan uusia tuotteita ja palveluita 24/7 yhteiskunnassa – kokeiluna Kisis Kioski, joka avautuu kaikille miehittämättömänä 24/7 luottamuksen ja modernien digitaalisten ratkaisujen avulla

Kisis haluaa toimia alustana myös alueen muille yrityksille, järjestöille ja asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle niin, että sen elinvoimavaikutukset säteilevät laajasti Raaseporin alueelle. Kisis näkee tärkeänä kumppanuudet kuntien ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Kisiksen kanssa lisää kunnan työllisyysastetta, vähentää syrjäytymistä, tuottaa uusia alihankintaverkostoja ja työpaikkoja sekä houkuttelee alueelle matkailijoita ja opiskelijoita.

kisiksen uudet palvelut olemassa olevien rinnalle

Kisiksen toiminta uudistuu uusien palveluiden ympärille – kaikki olemassa olevat palvelut jatkuvat ja kehittyvät osana uutta organisaatiorakennetta.

Miten tämä on tehty?

Kisiksen kantava idea on resurssiviisaus. Kisis on siirtänyt ennen ulkopuolelta hankittavia palveluita oman henkilöstön tuottamiksi. Näin on varmistettu työpaikkojen säilyminen ja uudistumiskyky. Opettajien, toimitusjohtajan ja rehtorin tehtäviä lukuun ottamatta kaikki entiset tehtävät lakkaavat. Myös opettajien tehtävät uudistuvat toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistumisen vaatimusten mukaisesti opetuksen painopisteen siirtyessä työssä oppimiseen.

Olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme pystyneet tekemään tämän muutoksen ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Lisätietoja uudistuksesta ja tulevaisuudennäkymistämme

Toimitusjohtaja Juha Jääskeläinen 050 304 0501, juha.jaaskelainen@kisakeskus.fi

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Bister-Hämäläinen

Hallituksen jäsen, uuden työn ja työhön kuntoutumisen asiantuntija, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen.