Höntsä -silta eteenpäin!

Urheiluopisto Kisakeskus on mukana toteuttamassa nuorista lähtevää matalan kynnyksen Höntsä-silta eteenpäin! -hanketta. Hankkeen tavoitteena on konseptoida, levittää ja juurruttaa Höntsä-toimintamalli: nuorten oman arjen toimintaympäristöön sijoittuva monialainen ja monitoimijainen toimintatapa, jolla tuetaan nuorten opiskelumotivaatiota sekä nivelvaiheita koulusta työelämään.  Höntsässä yhdistyy myös eri organisaatioiden mm. 3. sektorin liikunta- ja kulttuuriseurojen yhteiset toimintatavat sekä niiden yhteistyö oppilaitosten sekä julkisen sektorin kanssa.

Kisakeskus keskittyy hankkeessa liikunnan ja kulttuurin yhdistämiseen yhdessä Suomen nuorisoseurat ry:n kanssa ja on vastuussa monialaisen kulttuuri- ja liikuntahöntsän suunnittelemisesta, organisoinnista ja jalkauttamisesta. Käytännössä tämä näkyy kahtena eri koulutusmuotona, jota Höntsä -hanke tarjoaa: Höntsä Coach -koulutuksena sekä harrasteohjaajakoulutuksena. Mikäli haluaisit itse kouluttautua tai toimit ryhmän ohjaajana ja koet että ohjattavasi voisi hyötyä koulutuksista, ota rohkeasti yhteyttä niin järjestetään sopiva koulutus juuri sinulle tai ryhmällesi! Järjestämme koulutuksia niin lähi- kuin etäopetuksenakin.

mistä saan lisätietoa hankkeesta?

hankkeen verkkosivu

Höntsä -Silta eteenpäin! -hankkeen verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa hankken toteutuksesta.

loppujulkaisun verkosivu

Hankkeen loppujulkaisussa on runsaasti monipuolista tietoa hankkeesta, sen toteutuksesta, vinkkeä ja materiaalia ohjaajille sekä video-, kuva- ja äänimateriaalia.

Höntsä coach -koulutukset on tarkoitettu kaikille 16-25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita vertaisohjaamisesta. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei tarvitse olla, kunhan sinulta löytyy intoa ja halua oppia uutta sekä ripaus heittäytymiskykyä!

 • Vertaisohjaajuus ja vertaisohjaajan roolit
 • Ryhmäytyminen ja ryhmähengen luominen
 • Moninaisuuden kohtaaminen
 • Osallisuus ja osallistavat menetelmät
 • Itsetuntemus ja omat vahvuudet
 • Toiminnan suunnittelu ja demoaminen
 • Tunnetyöskentely ohjauksessa
 • Mitä kuuluu? -Puheeksi ottaminen ja yhteisesti sovittuihin palveluihin/henkilölle ohjaaminen

Lisää Höntsä Coach -koulutuksista voit kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jari.laitamaki@kisakeskus.fi

Höntsän harrasteohjaajakoulutukset on tarkoitettu kaikille liikunnan ja kulttuurin parissa ohjaajana toimiville nuorille, jotka haluavat syventää nuorisotyöllistä ohjausotetta toiminnallisten koulutusten avulla. Koulutus koostuu seuraavista osioista:

 • Elämänhallintataidot lajiosaamisen lomassa
 • Osallisuus ja osallistaminen
 • Nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen
 • Miten innostaa ja aktivoida?

Kiinnostuitko? Kysy lisää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jari.laitamaki@kisakeskus.fi

fiiliksiä koulutuksista