Koronatiedote

7.1.2022 tulleen tiedotteen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella olevia liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan käytön tilojen sulkumääräystä 24.1.2022 asti. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että Kisakeskuksen liikuntatilat ovat avoinna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminnalle.
Myös ammattiurheiluun sekä yksityiskäyttöön tilat ovat avoinna.
Voit kysyä tilojamme yksityiskäyttöösi myynnistämme p. 019 223 0300 tai info@kisakeskus.fi