Liikunnan ammattitutkinto (LAT) lisätietoja

Koulutukseen on jatkuva haku

Tarkoitus ja tavoitteet

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus, jossa koulutuksen, työelämän, ja muun käytännön elämän kautta hankittu ammattitaito osoitetaan näytöin. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia edistää ihmisten liikunnallista elämäntapaa ja valmiuksia ohjata terveyden ja hyvinvoinnin kannalta myönteisiin elämäntottumuksiin.Tutkinnon suorittaneet saavat valmiudet toimia liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, yrityksissä, erilaisissa projekteissa ja sosiaali- ja terveysalan palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. He ovat kykeneviä osallistumaan liikuntapalveluiden järjestämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Liikunnan ammattitutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Kenelle?

Koulutus soveltuu liikunta-, vapaa-aika-, ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville ja aloista kiinnostuneille, myös alan vaihtamista suunnitteleville. Koulutukseen hakeutuville on eduksi työn, koulutuksen tai harrastusten kautta hankittu liikunta-alan kokemus.

Tutkinnon osat

Liikunnan ammattitutkinnossa suoritetaan kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kaksi ammattitaitoa täydentävää tai syventävää valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinnon voi suorittaa myös pelkkinä tutkintotilaisuuksina.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
  • Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yksilöllinen liikunnanohjaus
  • Liikunnan tuotteistaminen
  • Liikuntayrittäjänä toimiminen

Lisätietoja:

Lue lisää: liikunnan ammattitutkinnon perusteet
Tutustu: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Koulutuksen toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka muodostuu lähi- ja etäopiskelujaksoista sekä ammattitaidon osoittamisesta tutkintosuorituksilla. Lähijaksot pidetään urheiluopisto Kisakeskuksessa, etäjaksoilla tehdään oppimistehtäviä ja suoritetaan työssäoppimista alan työpaikoilla.

Koulutukseen osallistuville ja näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuville laaditaan henkilökohtainen opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma ts. valmistava koulutus ja hakeutuminen henkilökohtaistetaan Opetushallituksen määräyksen mukaisesti.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 400 € /tutkinnon osa, yhteensä 1600 €. Hinta sisältää valmistavan koulutuksen, tutkintotilaisuudet, majoituksen ja ruokailut Kisakeskuksessa. Lisäksi veloitetaan Opetushallituksen näyttötutkintomaksu 58 €.

Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta

Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta maksaa 400 € / tutkinnon osa. Tutkinnon suorittaja maksaa itse Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

Hakeutuminen ja Personal Trainer -sertifikaatti

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä hakulomake, jonka löydät sivuvalikosta LAT Liikunnan ammattitutkinnon alla. Liikunnan ammattitutkinnon lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Urheiluopistojen Yhdistyksen Personal Trainer -sertifikaatti valitsemalla vapaasti valittaviin tutkinnon osiin yksiköllisen liikunnanohjauksen -tutkinnon osan sekä suorittamalla erillisen loppukokeen.

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä tietyin ehdoin. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen saamisehdoista saa Koulutusrahaston kotisivuilta osoitteesta www.koulutusrahasto.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Pekka Roilas, pekka.roilas(at) kisakeskus.fi,
puh. (019) 223 0300, matkapuhelin 040 456 0921