Monikulttuurinen liikunta

Liikunnan vertaisohjaajakoulutus maahanmuuttajille

Urheiluopisto Kisakeskus järjestää ulkomaalaistaustaisille suunnatun liikunnan vertaisohjaajakoulutuksen. Opiskelu antaa valmiudet toimia vertaisohjaajana omassa yhteisössä tai erilaisissa seuroissa ja yhdistyksissä.

HUOM! Lisätietoa tulevista kursseista tulossa myöhemmin.

Liikunta-alaa ja kielitaidon kehittämistä

Vertaisohjaajakoulutukseen sisältyy teoriaopintoja, tutustumista sisä- ja ulkoliikuntaan sekä ohjauksen harjoittelua tutussa ryhmässä. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen luontoon. Koulutus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna eri vuodenaikoina. Koulutuksessa on neljä lähijaksoa, jotka ovat viikonloppuisin (pe-su). Etäjaksoille suunnitellaan jokaiselle omaan elämäntilanteeseen soveltuvat etätehtävät. Opetuskielenä on suomi.

Meneillään olevan kurssin lähijaksot

1. lähijakso: 26.-28.4.2019

2. lähijakso: 7.-9.6.2019

3. lähijakso: 23.-25.8.2019

4. lähijakso: 20.-22.9.2019

Toimintaa, kokemuksia ja oivalluksia

Kun käynnistimme ensimmäisen vertaisohjaajakoulutuksen Kisakeskuksessa, pohdin, mitä pitäisi tehdä uudella tapaa. Tutustuin samaan aikaan pedagogisissa opinnoissa kokemukselliseen oppimiseen ja siinä oli ratkaisu! Meidän pitää etsiä ydinsisällöt ja keskeiset termit, haravoida helpot liikuntalajit ja kietoa ne yhteen. Tuottaa oppijoille toiminnan kautta kokemuksia ja sitä kautta oivalluksia!

Lue lisää artikkelista: Toimintaa-kokemuksia-oivalluksia
Kirjoittaja Eva Rönkkö on urheiluopisto Kisakeskuksen kouluttaja ja monikultuurisen liikunnan asiantuntija sekä Eläkeläiset ry:n monikulttuurisuustyön suunnittelija.
Blogiteksti on julkaistu Metropolia AMK:n Kepeli hankkeessa. Kisakeskus on Kepeli –hankkeen yhteistyökumppani.

Koulutus on maksuton

Koulutukseen sisältyy lähijaksojen majoitus, ruokailut, opetus ja materiaalit. Koulutusta tuetaan OKM:n opintoseteliavustuksella ja se on osallistujille maksuton.

Lisätietoja:

Eva Rönkkö, eva.ronkko@kisakeskus.fi

Tutustu koulutuksen esitteeseen:

Monikulttuurinen liikunta

Haku keväällä alkavaan koulutukseen on päättynyt


Monikulttuurinen liikunta Kisakeskuksessa

Liikunnan on todettu edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Se on yksi käyttökelpoisimmista keinoista edistää kotoutumista ja eri kulttuureista tulevien kohtaamista.

Kisakeskuksella on vankka asiantuntemus ja osaaminen monikulttuurisen liikuntakoulutuksen parista; liikunnan vertaisohjaajakoulutusta on järjestetty jo vuodesta 2010 lähtien. Koulutusta on suunnattu mm. maahanmuuttajanaisten, lasten, perheiden ja ikäihmisten ohjaamiseen, luontoliikunnan ohjaamiseen sekä ryhmäohjaustaitojen kehittämiseen.

Kisakeskuksessa työskennellään niin lasten, perheiden, työikäisten kuin senioreidenkin parissa, maahanamuuttoprosessin kaikissa eri vaiheissa.

Koulutuksissa kantavana voimana on tukea vastuunottamista omasta  ja läheisten hyvinvoinnista, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tavoitteena on tukea  myös osallistujan yksilöllistä kehitystä ja pyrkimystä kotoutua säilyttäen samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Tutustu alla olevista linkeistä aiempien, jo päättyneiden koulutusten sisältöjen kuvauksiin:

2010-2011 Maahanmuuttajanaisten vertaisohjaajakoulutus

2011-2012 Vertaisohjaajan syventävät opinnot maahanmuuttajille

2012-2013 Monikulttuurinen liikunta ja kotoutuminen

2013-2014 Ikäihmisten vertaisohjaajan opinnot maahanmuuttajille

2014-2015 Luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

”Eri kieltä puhuvien, mutta samoja tarpeita omaavien eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisista on tullut arkipäivää”
Lue lisää artikkelista: Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat liikuntalähettiläinä

– Kirjoittaja Nina Eränpalo on toiminut liikunnanopettajana Urheiluopisto Kisakeskuksessa vuosina 2003-2015.