liikunta-alan vertaisohjaajakoulutus maahan muuttaneille

Luontoliikunnnan vertaisohjaajakoulutus maahan muuttaneille

Liikunta-alan vertaisohjaajakoulutus maahan muuttaneille -koulutuksen  oppimistavoitteena on tutustuttaa opiskelija liikunnalliseen elämäntapaan ja  liikuntakaverina toimimiseen omassa yhteisössä. Luonnossa liikkuminen on koulutuksen keskiössä.

Vertaisohjaajana sinulla on mahdollisuus edistää yhteisösi liikkumista ja liikunta-aktiivisuutta omalla kielellä ja omilla tavoilla, hyödyntäen maksuttomia liikuntapaikkoja ja lähiluontoa. Uudet liikuntakokemukset, joita kurssilla tarjoamme, ovat helposti sovellettavissa arkeen. Näin liikut itse enemmän, saat kaverisi liikkumaan ja voit järjestää omassa yhdistyksessä liikuntatuokioita.

Vertaisohjaajakoulutukseen sisältyy teoriaopin­toja ja tehtäviä, tutustumista sisä- ja ulkoliikuntalajeihin sekä ohjauksen harjoittelua tutussa ryhmässä.

Koulutus vahvistaa osallistujien suomen kielistä liikunta-alan sanastoa.

Koulutuksessa on neljä lähijaksoa, jotka ovat viikonloppuisin (pe-su) ja lisäksi itseopiskelua etäjaksoilla. Etäjaksoille suunnitellaan jokaiselle omaan elämäntilanteeseen soveltuvat etätehtä­vät. Opetuskielenä on suomi.

hinta

Koulutusmaksu on 100 euroa / opiskelija ja sisältää täysihoidon, majoituksen sekä koulutuksen.  Opiskelu järjestetään  OKM:n opintoseteliavustuksella.

Vapaan sivistystyön opiskelijoiden opintosuoritukset tallennetaan opiskelijan suostumuksella 1.8.2021 alkaen  Opetushallituksen ylläpitämään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon. KOSKI-tietovarannossa opiskelijoiden osaaminen tulee näkyväksi ja parantaa siten heidän työllistymistä sekä mahdollisuutta edelleen kouluttautua liikunta-alalla Suomessa.

lisätietoa koulutuksesta

luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahan muuttaneille

Rehtori Nina Eränpalo: 040 456 0917 nina.eranpalo@kisakeskus.fi

Koulutuksen  ohjaaja Eva Rönkkö: 040 501 3599  eva.ronkko@kisakeskus.fi

Lähijaksot Kisakeskuksessa

Koulutukseen haku alkaa syksyllä 2022. Koulutuksen aloitus on riippuvainen OKM:n opintosetelirahoituksesta.

oletko kiinnostunut?

Jätä hakemus täyttämällä alla oleva lomake.

Kerro lyhyesti, mille ryhmälle haluaisit ohjata liikuntaa