URHEILUOPISTO KISAKESKUKSEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT RYHMILLE

 
Voimassaolo ja hinnat

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Urheiluopisto Kisakeskuksella on oikeus tarkistaa ehtoja ja hintoja kalenterivuosittain. Annetut hinnat ovat voimassa vain sopimuksen tai tarjouksen määritteleminä aikoina ja sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Varauksen vahvistaminen

Varaus tulee voimaan sitovasti, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Kisakeskus sen vahvistanut.

  • alustava henkilömäärä tulee ilmoittaa kuukautta (1 kk) ennen tapahtumaa.
  • lopullinen henkilömäärä osallistujista ja huonejako lähetetään Kisakeskukseen viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.
  • Ruoka-aineallergiat sekä erityisruokavaliot on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Tämän jälkeen ilmoitetuista erityisruokavalioista ja ruoka-aineallergioista veloitamme 5 €:n lisämaksun/ateria. Myöhemmin kuin 5 vuorokautta ennen tilaisuuden alkuun ilmoitettuja erikoisruokavalioita ja -allergioita ei huomioida.

 Henkilömäärän muutokset

  • Hyväksymme kuukautta (1kk) ennen ilmoitettuun henkilömäärään tehtävät muutokset, jotka muuttavat varausta maksimissaan 10 %. Sen ylittävästä peruutuksista laskutamme 50 %/henkilö, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 48h ennen leirin alkua. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48h ennen leirin alkua, veloitamme täyden hinnan ilman lääkärintodistusta.  Jos varaus peruutetaan ylivoimaisen esteen sattuessa, pidätämme 45€ maksun henkilöperuutuksesta toimistokuluina, ehtona dokumentti (esim. lääkärintodistus). Jos osallistuja joutuu keskeyttämään kurssin sairauden tai jonkin muun syyn takia, ei Kisakeskus ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen kurssin hintaa asiakkaalle.  

Peruutus- ja muutosehdot

Vahvistettujen varausten peruuntumisesta veloitamme toimisto- ja käsittelykulut 75,00 €

Koko varauksen peruuntuessa laskutamme seuraavasti:

 

10 hengen ryhmät                 

Peruutus 30 vrk varaukseen                         10%

Peruutus 15 vrk varaukseen                           100%

 

11-20 hengen ryhmät

Peruutus 30 vrk varaukseen                         10%

Peruutus 15 vrk varaukseen                         100%

 

21-50 hengen ryhmät                

Peruutus 30 vrk varaukseen                         10%

Peruutus 15 vrk varaukseen                         50%

Peruutus 7 vrk varaukseen                         100%

 

51-100 hengen ryhmät             

Peruutus 60 vrk varaukseen                         20%

Peruutus 30 vrk varaukseen                         100%

Suurempien ryhmien ja muiden erikoistapahtumien kohdalla peruutusehdoista sovitaan erikseen.

Näitä peruutus- ja vahvistusehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa tai varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu.

Kaikki peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti info@kisakeskus.fi
Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu näihin peruutusehtoihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Muussa tapauksessa erimielisyydet saatetaan Raaseporin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Maksaminen

Tilaaja on vastuussa sopimuksen mukaisten palveluiden maksamisesta. Kisakeskuksella on oikeus pyytää tilaajalta ennakkomaksua tapauskohtaisesti. Mahdollisesta ennakkomaksusta sovitaan varauksen vahvistusvaiheessa (leirikouluilta veloitetaan 50 % leirilaskusta kuukautta (1kk) ennen leirin alkua).

Maksun voi suorittaa paikan päällä Kisakeskuksessa.  Ryhmille maksutapana on myös laskutus. Laskutettaessa maksuaika on 7 vrk ja laskutuskulut 7,00 € paperi/sähköinen lasku. Viivästyskorko on 8 %. Kisakeskus varaa oikeuden tarkistaa laskutettavan tilaajan luottotiedot Luottotieto Oy:sta.

Force Majeure

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena. Sama koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta.

Urheiluopisto Kisakeskus 2022