Osallistavan ohjaajan kurssi

osallistavan ohjaajan kurssi

Laaja tutkimusnäyttö ja käytännön kokemukset osoittavat, että lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän, seurassa harrastaminen lopetetaan keskimäärin yhä aikaisemmin ja toimintaa ei koeta riittävän mielekkääksi. Yli vuoden kestäneen koronapandemian seurauksena yhä useampi lapsi ja nuori on pudonnut kokonaan seuraharrastuksesta pois. Monessa seurassa laji- ja liikuntataitojen opettaminen on huippuluokkaa, mutta pedagoginen osaaminen voi olla heikkoa. Nuorille ohjaajille ei ole tarjolla riittävästi matalan kynnyksen ohjaajakoulutusta, jossa keskityttäisiin lapsi- ja nuorilähtöiseen ohjaamiseen. Osallistavan ohjaajan kurssin tarkoituksena on vastata näihin ongelmiin ja antaa seurasi ohjaajille työkaluja osallisuuden lisäämiseen urheiluseurassa. 

kurssin tavoitteet

1. Arvioida ja kehittää omia ohjaus- ja valmennustaitoja

Osallistavan ohjaajan kurssin alussa arvioidaan omaa ohjausosaamista ja pohditaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Jokainen ohjaaja laatii henkilökohtaisen suunnitelman omien arvojensa pohjalta.

2. Lisätä ohjaajien ja valmentajien pedagogista osaamista

Lajitaidot ovat tärkeitä, mutta tällä kurssilla opetetaan ainoastaan pedagogisia taitoja: vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä turvallisuustaitoja. Hyvä pedagoginen osaaminen edistää liikunta- ja lajitaitojen osaamista ja lisää lapsen ja nuoren kiintymystä omaa harrastustaan kohtaan.

3. Antaa ohjaajille keinoja lisätä harrastajien osallisuutta

Lapsille ja nuorille on tärkeää saada vaikuttaa omaan harrastamiseensa. Tämä ei tarkoita sitä, että ohjaaja antaa kaiken vastuun lapselle ja nuorelle vaan sitä, että häntä kuunnellaan. Osallistavassa ohjaamisessa nuoria koulutetaan ja heille tarjotaan todellisia työkaluja osallistumiseen.

4. Ehkäistä Drop Outia

On paljon tietoa siitä, mistä drop-out johtuu, nyt on aika toimia! Osallistavan ohjaajan kurssilla saat apua, työkaluja ja vertaistukea yhä laadukkaamman harrastamisen järjestämiseen.

kurssin sisältö

minä ohjaajana

Pohditaan omia arvoja, arvioidaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä määritetään toimenpiteet kohti arvojen mukaista ohjaamista.

osallistaminen ja innostaminen

Miten osallistatte lapsia ja nuoria seurassa nyt? Millaiseen osaalistamiseen haluaisitte pyrkiä? Mite lisäätte osallisuutta seurassanne?

turvallisuustaidot

Turvallisuustaidot käsittävät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden. Osuudessa saat keinoja edistää näitä kaikkia, jotta jokainen harrastaja seurassasi tuntee olonsa turvalliseksi.

vuorovaikutus- ja tunnetaidot

Hyvä vuorovaikutus- ja tunneosaaminen tehostaa myös liikunta- ja lajitaitojen oppimista. Osuudessa saat vinkkejä sekä lasten ja nuorten- että vanhempien kanssa toimimiseen. Osuudessa annetaan myös vinkkejä haastaviin ohjaustilanteisiin ja esimerkiksi kiihtyneen ihmisen kohtaamiseen.

Kurssin aikana

  • Perehdytään lasten ja nuorten harrastamisesta saatuun tutkimusnäyttöön

  • Keskustellaan lapsi- ja nuorilähtöisestä ohjauksesta seuranne näkökulmasta

  • Pohditaan oman seuran ohjaamisen arvoja, vahvuuksia ja kehittämiskohteita

  • Tehdään toimenpiteitä osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen sekä luodaan edellytykset turvalliselle harrastamiselle käytännön ohjaamisessa

Miten kurssi järjestetään?

Kurssin ajankohdat päätetään yhdessä ilmoittautuvan seuran kanssa. Osallistavan ohjaajan kurssi kestää yhteensä 12 tuntia ja se järjestetään kahtena päivänä. Halutessanne voitte valita vain kaksi sisältökokonaisuutta ja osallistua kurssille ainoastaan yhtenä päivänä. 

Kiinnostuitko?

Jos koet, että osallisuus on tärkeää ja osallistavan ohjaajan kurssin sisältö voisi kehittää seuranne ohjausosaamista, ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin 26.5.2021. Webinaarin aikana pohditaan ja keskustellaan osallisuudesta ja osallistamisesta, seuranne tarpeista ja lähdetään yhdessä kehittämään seuranne toimintaa lapsi- ja nuorilähtöisemmäksi. Webinaarin päätyttyä saatte linkin, jossa voitte ilmoittaa seuranne kiinnostuksen koko kurssikokonaisuutta kohtaan. Webinaarin osallistujana olet oikeutettu 20 prosentin alennukseen kurssikokonaisuudesta. Kurssiin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen. 

kurssin hinta

12 tuntia

220€/ryhmä

Sisältää ennakkotehtävät, neljä opetuskokonaisuutta ja lounaan/päivällisen molempina päivinä Urheiluopisto Kisakeskuksen Ravintola Makupajassa.

6 tuntia

160€/ryhmä

Sisältää ennakkotehtävät, kaksi opetuskokonaisuutta ja lounaan/päivällisen Urheiluopisto Kisakeskuksen Ravintola Makupajassa.

HUOM! Kurssi voidaan toteuttaa myös etäopetuksena.

Valitse kaksi tai neljä osiota