Etsimme uutta toimitusjohtaja-rehtoria Kisakeskukseen

Onko sinulla kokemusta liikunta- ja urheiluopistoverkostossa toimimisesta? Ovatko vapaaseen sivistystyöhön ja ammatilliseen koulutuksen liittyvät tehtävät sinulle tuttuja? Tunnetaanko sinut ratkaisuhakuisena esimiehenä ja loistavana tiimipelaajana? Hallitsetko projektityöskentelyn, hankkeiden vetämisen ja raportoinnin?  Jos vastasit kyllä, voit olla hakemamme henkilö urheiluopisto Kisakeskuksen toimitusjohtaja-rehtorin vastuulliseen tehtävään inspiroivaan ja kaksikieliseen Raaseporiin.

Työssäsi vastaat oppilaitoksen johtamisesta sekä pedagogisesta toiminnasta sekä sen kehittämisestä. Aktiivisella otteella vaikutat opiston toimintaan mm. liikuntapaikkarakentamisen, majoitustilojen, ravintolatoiminnan ja oheistoimintojen osalta. Johdat opiston henkilökuntaa menestyksekkäästi kohti tulevaisuuden uudistuksia ja opiston kehittämistä. Osallistut valtakunnallisen urheiluopistoverkoston toimintaan sekä vaikutat alueelliseen terveyden, liikunnan ja urheilun edistämiseen.

Olet kuin kotonasi liikunnan ja urheilun toimintaympäristössä ja etsit aktiivisesti ratkaisuja hankalissakin tilanteissa. Asiantuntijana täsmällisyytesi, tarkkuutesi ja päätöksentekokykysi edistävät yhteisiä tavoitteitamme. Sanomattakin on selvää, että sinut tunnetaan hyvänä ja reiluna työkaverina, joka tuntee omakseen jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen ideologian.
Tukikohtasi on Urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa, mutta työtehtäviin voi sisältyä myös jonkin verran matkustamista. Tarvitset omaa autoa kulkemiseen.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kaksikielisyys katsotaan eduksi. Valituksi tulevalle takaamme mielenkiintoisen työtehtävän, joustavan ja kannustavan työyhteisön sekä hyvät kehittymismahdollisuudet. Noudatamme Yksityisen opetusalan TES:iä. Työtehtävät alkavat 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus, CV ja palkkatoivomus viimeistään 1.5.2022 osoitteeseen nina.eranpalo@kisakeskus.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja-rehtori
Nina Eränpalo gsm 040 456 0917

 

Verkställande direktör-rektor till Urheiluopisto Kisakeskus

Har du erfarenhet av att verka inom nätverket för motions- och idrottsinstitut? Känner du dig bekant med uppgifter inom den fria bildningen samt yrkesutbildningen? Är du känd som en lösningsinriktad förman och utmärkt lagspelare? Behärskar du projektarbete, att genomföra program och rapportera? Om du svarat jakande, kan du vara den vi söker som vd-rektor för idrottsinstitutet Kisakeskus i den tvåspråkiga och inspirerande staden Raseborg.

Du ansvarar för att leda och utveckla institutet och dess pedagogiska verksamhet. Du tar ett aktivt grepp om skapandet av platser för både idrottsaktiviteter och tilläggstjänster, likväl som för inkvarterings- och restaurangverksamheten. Tillsammans med personalen leder och utvecklar du framgångsrikt institutet in i framtiden. Du är en del av det nationella nätverket av idrottsinstitut och främjar hälsa, motion samt idrott i regionen.

Du trivs i verksamhetsmiljön kring motion och idrott och söker aktivt lösningar även i besvärliga situationer. Du främjar de gemensamma målen med din korrekthet, noggrannhet och din förmåga att ta beslut. Du är känd som en bra och rejäl arbetskamrat, som ständigt vill utveckla och förnya.

Din bas är idrottsinstitutet Kisakeskus i Raseborg, men i dina arbetsuppgifter kan ingå en del resande. Du behöver egen bil i uppdraget.
Av den sökande förutsätts lämplig högskolexamen och tvåspråkighet ses som en fördel. För den som blir vald garanteras en intressant arbetsuppgift, en flexibel och uppmuntrande arbetsgemenskap med goda utvecklingsmöjligheter. Vi följer Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn och arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.


Skicka din fritt formulerade ansökan med CV och löneanspråk senast 1.5.2022 till nina.eranpalo@kisakeskus.fi

Tilläggsinformation:
vd-rektor
Nina Eränpalo gsm 040 456 0917