Hankkeet

Höntsä -silta eteenpäin!

Urheiluopisto Kisakeskus on mukana toteuttamassa nuorista lähtevää matalan kynnyksen Höntsä-silta eteenpäin! -hanketta. Hankkeen tavoitteena on konseptoida, levittää ja juurruttaa Höntsä-toimintamalli: nuorten oman arjen toimintaympäristöön sijoittuva monialainen ja monitoimijainen toimintatapa, jolla tuetaan nuorten opiskelumotivaatiota sekä nivelvaiheita koulusta työelämään.  Höntsässä yhdistyy myös eri organisaatioiden mm. 3. sektorin liikunta- ja kulttuuriseurojen yhteiset toimintatavat sekä niiden yhteistyö oppilaitosten sekä julkisen sektorin kanssa.

Kisakeskus keskittyy hankkeessa liikunnan ja kulttuurin yhdistämiseen yhdessä Suomen nuorisoseurat ry:n kanssa ja on vastuussa monialaisen kulttuuri- ja liikuntahöntsän suunnittelemisesta, organisoinnista ja jalkauttamisesta.

Lisätietoja Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeesta voit lukea osoitteesa www.hontsa.metropolia.fi