Valmennuksen osaamisalan hakijakysely

Täytä hakemus huolellisesti. Kysymykset ovat laaja-alaisia, jotta osaamme mahdollisimman hyvin varmistaa hakijan hakukelpoisuuden koulutukseen.

Kirjoita henkilötunnus kokonaisuudessaan
Tutkinnon perusteisiin pääset tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5734038 HUOM! alkaa sivulta 25
Hakijan tulee kertoa mahdollisista tutkintokohtaisista terveydentilan tai toimintakyvyn esteistä sekä mahdollisesta opiskelupaikan aikaisemmasta peruuttamispäätöksestä. Jos tutkinnon suorittaja on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa, voidaan opiskeluoikeus peruuttaa. SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.) jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Aikaisempi koulutus

Opiskelujen kannalta oleellinen lisä-/täydennyskoulutus

Työkokemus

Missä valmennat? Keitä/ketä valmennat? Työskenteletkö valmentajana osa- vai kokoaikaisesti?
Esim. harrastukset, tietotekniikka/some, ensiapu, erityistaidot